Senast publicerat 23-06-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 352/2021 rd

Skriftligt spörsmål om trafiksäkerheten för unga

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum03.06.2021Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

03.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.06.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

23.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

trafiksäkerhetungdomartrafikolyckor