Senast publicerat 23-06-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 353/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att öka användningen av närproducerad mat vid offentliga måltider

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum03.06.2021Första undertecknarenAnne Kalmari  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

03.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.06.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

23.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

närproducerad matoffentliga lokalerbespisningkökpersonalrestaurangerpersonalbespisningskolbespisning