Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 356/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utdragna förbrytelser mot Schengen-avtalet och den fria rörligheten i Europa i fråga om Finlands reserestriktioner samt om införande av ett grönt intyg för att tillåta resande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.06.2021Första undertecknarenAnne-Mari Virolainen  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

07.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021inrikesminister
Maria Ohisalo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

resandebegränsningarfri rörlighetgränskontrollerhälsoriskercoronavirussmittsamma sjukdomar