Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 357/2021 rd

Skriftligt spörsmål om överbelastade mentalvårdstjänster för barn och unga

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.06.2021Första undertecknarenHanna Holopainen  /grönaFrågan lämnad.

Frågan skickad

07.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

mentalvårdstjänsterbarn (åldersgrupper)ungdomarvårdköerjämlikhet