Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 358/2021 rd

Skriftligt spörsmål om temporärt förbud mot fiske i fråga om laxbestånden i Tana älv i Finland och Norge

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.06.2021Första undertecknarenMarkku Eestilä  /samlÖvriga undertecknare4Frågan lämnad.

Frågan skickad

07.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

fiskbeståndfiskelaxnätfiske (fiske)förbudförhandlingarFinlandNorge