Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 359/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lönerna inom taxibranschen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum07.06.2021Första undertecknarenJohannes Yrttiaho  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

07.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

29.06.2021arbetsminister
Tuula Haatainen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

taxichaufföreravlöningkollektivavtallöner