Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 361/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att göra nya behandlingar tillgängliga för patienter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum08.06.2021Första undertecknarenVeronica Rehn-Kivi  /svFrågan lämnad.

Frågan skickad

09.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

sjukvårdbehandlingsmetoderpatientersällsynta sjukdomarläkemedelnyföddascreening