Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 362/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga betalningsmedelsförsörjningen när användningen av kontanter minskar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum08.06.2021Första undertecknarenHeikki Vestman  /samlÖvriga undertecknare3Frågan lämnad.

Frågan skickad

09.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

30.06.2021finansminister
Annika Saarikko
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

kontantertillgångbetalningsmedelförsörjningsberedskapbanker