Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 363/2021 rd

Skriftligt spörsmål om läkemedelsbehandling av spinal muskelatrofi (SMA) och screening av sällsynta sjukdomar genom blodprov på nyfödda

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum09.06.2021Första undertecknarenMia Laiho  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

09.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

spinal muskelatrofimedicineringsällsynta sjukdomarnyföddascreeningsocial- och hälsovårdsreform