Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 364/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att avveckla coronarestriktionerna för biografer

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum09.06.2021Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

09.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

24.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarbiografer (film)begränsningarfilmbranschen