Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 365/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att möjliggöra vindkraftsutbyggnad i hela Finland och om att utveckla Försvarsmaktens radarnät

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum10.06.2021Första undertecknarenMerja Kyllönen  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

10.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.06.2021försvarsminister
Antti Kaikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vindkraftverkradarförsvarsmaktenkommunerjämlikhet