Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 367/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa omställningen av klockorna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum10.06.2021Första undertecknarenJari Ronkainen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

11.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

30.06.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

sommartidvintertidklockorslutande