Senast publicerat 02-07-2021 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 370/2021 rd

Skriftligt spörsmål om sjömäns rätt att rösta vid kommunalval

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Besvarats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum11.06.2021Första undertecknarenPetri Huru  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

14.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

02.07.2021justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

röstningsjömänkommunalval