Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 371/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av dubbla examina i samband med att läroplikten förlängs

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum11.06.2021Första undertecknarenHanna Holopainen  /grönaFrågan lämnad.

Frågan skickad

14.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

28.06.2021undervisningsminister
Jussi Saramo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

dubbelexamenfinansieringläropliktförlängning