Senast publicerat 02-07-2021 14:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 372/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att öka antalet poliser till 7 500 i enlighet med regeringsprogrammet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Besvarats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum11.06.2021Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

14.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

02.07.2021inrikesminister
Maria Ohisalo
Besvarat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

polisenpersonalantalregeringsprogram