Senast publicerat 07-07-2021 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 373/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att erkänna folkmordet på armenier

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Besvarats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum15.06.2021Första undertecknarenPäivi Räsänen  /kdÖvriga undertecknare2Frågan lämnad.

Frågan skickad

16.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

07.07.2021utrikesminister
Pekka Haavisto
Besvarat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

folkmordmänskliga rättighetermänniskovärdeerkännande (filosofi)Armenien