Senast publicerat 17-06-2021 07:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 374/2021 rd

Skriftligt spörsmål om rätten att arbeta för personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeskäl

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Anhängigt
Behandlingsskede
Frågan skickad

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum16.06.2021Första undertecknarenKatja Hänninen  /vänstÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

16.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Sambehandlade ärenden

Sökord

uppehållstillståndinvandrarepartnerrättigheterarbeteatt studerafamiljeförhållanden