Senast publicerat 02-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 566/2022 rd

Skriftligt spörsmål om juridiska frågor som gäller polisens overallkameror

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum29.10.2022Första undertecknarenInka Hopsu  /grönaÖvriga undertecknare2Frågan lämnad.

Frågan skickad

31.10.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.11.2022inrikesminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

polisenactionkamerorhandlingsoffentlighet