Senast publicerat 25-11-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 571/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillräckligheten av studieplatser inom förstavårdarutbildning i Finland och om social- och hälsovårdspersonalens möjligheter att delta i och få fortbildning och tilläggsstudier inom social- och hälsovårdsbranschen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.11.2022Första undertecknarenArja Juvonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

07.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.11.2022vetenskaps- och kulturminister
Petri Honkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

25.11.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

förstavårdarestudieplatserbrist på arbetskraftfortbildningvidareutbildningvårdpersonal