SS 690/2018 rd

Skriftligt spörsmål om tillgången på barnträdgårdslärare och lärare i östra Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeBesvarats
Besvarats
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum05.03.2019
Första undertecknaren
Hanna  Kosonen  /cent
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare1
Frågan skickad
Datum06.03.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum26.03.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Dokument
Besvarat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbarnträdgårdslärare  lärare  lärarutbildning  Östra Finland   
Senast publicerat 16.4.2019 14:01