SS 692/2018 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda malmletning i naturskyddsområden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeBesvarats
Besvarats
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum07.03.2019
Första undertecknaren
Krista  Mikkonen  /gröna
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare2
Frågan skickad
Datum08.03.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum29.03.2019
Minister som svaradebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Dokument
Besvarat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmalmletning  naturskyddsområden  gruvdrift  naturvärden   
Senast publicerat 16-04-2019 14:04