SS 695/2018 rd

Skriftligt spörsmål om att åtgärda problemen med Traficoms telefon- och nättjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeBesvarats
Besvarats
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum08.03.2019
Första undertecknaren
Sami  Savio  /saf
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum11.03.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum29.03.2019
Minister som svaradekommunikationsminister
Anne  Berner
Dokument
Besvarat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtelefonservice  nättjänster  trafiksystem   
Senast publicerat 16-04-2019 14:04