Senast publicerat 04-12-2020 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 835/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att bevilja särskild moderskapspenning på lika villkor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum06.11.2020Första undertecknarenPaula Werning  /sdFrågan lämnad.

Frågan skickad

09.11.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.11.2020social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

04.12.2020
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

moderskapspenningmotiveringarförstavårdarevåld på arbetsplatsenjämställdhet