Senast publicerat 18-12-2020 10:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 890/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för och finansieringen av genomförandet av terapigarantin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.11.2020Första undertecknarenSari Sarkomaa  /samlÖvriga undertecknare14Frågan lämnad.

Frågan skickad

23.11.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

14.12.2020familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.12.2020
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

psykiska problemvårdgarantiprimärvårdfinansiering