SS 90/2019 rd

Skriftligt spörsmål om medlemskap i studentkår

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum29.08.2019
Första undertecknaren
Sari  Essayah  /kd
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare3
Frågan skickad
Datum29.08.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum12.09.2019
Minister som svaradevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum27.09.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstudentkårer  medlemskap  föreningsfrihet   
Senast publicerat 27-09-2019 13:04