Senast publicerat 05-02-2021 13:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 971/2020 rd

Skriftligt spörsmål om flexiblare tillstånd för företagare och på grund av arbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum23.12.2020Första undertecknarenMari Holopainen  /grönaFrågan lämnad.

Frågan skickad

28.12.2020
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

14.01.2021arbetsminister
Tuula Haatainen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

arbetskraftsinvandringkunnandeentreprenörskaparbetstillstånd