SS 98/2019 rd

Skriftligt spörsmål om att informera frontveteraner om veterantjänster och att säkerställa tillgången på tjänsterna

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum04.09.2019
Första undertecknaren
Ritva  Elomaa  /saf
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum05.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum26.09.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum04.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkrigsveteraner  rehabiliteringstjänster  informationsverksamhet  servicebehov   
Senast publicerat 04-10-2019 13:01