Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 984/2020 rd

Skriftligt spörsmål om barnskyddets roll i samband med radikalisering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

04.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.01.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

barnskyddradikaliseringbarn (familjemedlemmar)terrorismpropaganda