Senast publicerat 17-01-2017 10:50
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 1/2015 rd

Statsministerns upplysning om planerad avreglering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum24.06.2015Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

24.06.2015
sv_Asian käsittely päättyi.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

normerlagstiftningbyråkratitillstånd (lov)ändringssökande