SU 1/2019 rd

Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.06.2019
Lämnats avstatsminister
Antti  Rinne
Ärendet aktualiserades.
Debatt
Plenum
Datum26.06.2019
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordordförandeskap  EU-politik  Finland  strategi  ekonomisk politik  klimatpolitik  hållbar utveckling  värden  inre marknad  EU-ordförandeskap  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.7.2019 13:04