SU 2/2018 rd

Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.06.2018
Lämnats avstatsminister
Juha  Sipilä
Ärendet aktualiserades.
Debatt
Plenum
Datum27.06.2018
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocial- och hälsovårdsreform  landskapsreform  dröjsmål  valfrihet  offentlig ekonomi   
Senast publicerat 05-07-2019 11:11