Senast publicerat 05-08-2016 10:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 3/2015 rd

Statsministerns upplysning om en bedömning av utredningen om säkerheten vid kärnavfallshanteringen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum11.11.2015Lämnats avstatsministerJuha SipiläÄrendet aktualiserades.

Debatt

11.11.2015
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kärnavfallavfallshanteringforskningsverksamhetsäkerhet