SU 3/2018 rd

Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.11.2018
Lämnats avstatsminister
Juha  Sipilä
Ärendet aktualiserades.
Debatt
Plenum
Datum13.11.2018
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutvecklingspolitik  biståndsarbete  hållbar utveckling  kvinnans ställning  sysselsättningspolitik  klimatförändringar  resultat   
Senast publicerat 15-01-2020 16:28