Senast publicerat 10-09-2020 09:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SU 5/2020 rd

Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsministerns upplysning Överlämnats

Datum09.09.2020Lämnats avstatsministerSanna MarinÄrendet aktualiserades.

Debatt

09.09.2020
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

statsskuldEU-rättfinansieringcoronavirussmittsamma sjukdomarekonomiska kriserstödformerexportgemensamt ansvarEU-länderfonderEuropeiska unionen