Direkt till innehållet

TKF 2/2015 rd

Senast publicerat 15-05-2019 16:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 2/2015 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Stadfäst
17.12.2015
Författningssamlingen
1583/2015

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum03.12.2015Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Remissdebatt

04.12.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2015.

Enda behandlingen

17.12.2015
Riksdagen godkände förslaget till ändring av riksdagens räkenskapsstadgai talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.12.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat08.12.2015
Behandlingen avslutad11.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsarbeteekonomiförvaltningbokföringpersonaladministrationRiksdagenRiksdagens räkenskapsstadga