Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

TKF 2/2018 rd

Senast publicerat 24-10-2019 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 2/2018 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Stadfäst
17.04.2018
Författningssamlingen
267/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum01.03.2018Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

06.03.2018
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018.

Första behandlingen

11.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av förslaget till beslut avslutades.

Andra behandlingen

17.04.2018
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.04.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.04.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Riksdagens skrivelse

20.04.2018
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2018
Behandlingen avslutad06.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsgruppermedlemmarRiksdagens kanslikommissionRiksdagens arbetsordning