TKF 2/2018 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Stadfäst17.04.2018
Författningssamlingen267/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum01.03.2018
Lämnats avTalmanskonferensen
Talmanskonferensen framställde ett förslag.
Meddelat i plenum
Datum06.03.2018
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum10.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av förslaget till beslut avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.04.2018
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.03.2018
Behandlingen avslutad06.04.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsgrupper  medlemmar  Riksdagens kanslikommission  Riksdagens arbetsordning 

TKF 2/2018 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

Myndigheternas normstyrning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Stadfäst17.04.2018
Författningssamlingen267/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum01.03.2018
Lämnats avTalmanskonferensen
Talmanskonferensen framställde ett förslag.
Meddelat i plenum
Datum06.03.2018
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum10.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av förslaget till beslut avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.04.2018
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Riksdagens skrivelse
Datum20.04.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse till författningssamlingen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.03.2018
Behandlingen avslutad06.04.2018
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsgrupper  medlemmar  Riksdagens kanslikommission  Riksdagens arbetsordning 
Senast publicerat 24-10-2019 14:22