Direkt till innehållet

TKF 2/2020 rd

Senast publicerat 24-06-2020 13:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo TKF 2/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Författningssamlingen
151/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Talmanskonferensens förslag Tagits upp till behandling

Datum06.02.2020Lämnats avTalmanskonferensenTalmanskonferensen framställde ett förslag.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Talmanskonferensens förslag meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2020.

Enda behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände förslaget om ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöteri talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020
Behandlingen avslutad12.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fonderförvaltningsrådSitraRiksdagens bankfullmäktige