U 1/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om ändring av mervärdes- och punktskattedirektiven vad gäller försvarsinsatser inom unionens ram)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.05.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Risto  Sakki
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum03.06.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.06.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0696
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmervärdesskatt  accis  direktiv  försvarspolitik  EU-länder  försvarsmakten  Nato  Europeiska unionen 
Senast publicerat 07-02-2020 15:37