Senast publicerat 19-05-2021 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 10/2013 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande, om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter samt till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro -diagnostik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum14.03.2013Föredraganderegeringssekreterare

Talmannens beslut

15.03.2013
Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelat i plenum

19.03.2013

Kompletterande skrivelse

13.11.2014

Kompletterande skrivelse

26.05.2015
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2012/1483
Hänvisning till Eutori
EU/2012/1488
Hänvisning till Eutori
EU/2012/1497
Hänvisning till Eutori
EU/2012/1498
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

medicinteknisk utrustningAnordningarFörordningarEuropeiska unionenLäkemedelsindustriMedicinMarknadsföringHälso- och sjukvårdÖvervakning