U 102/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum10.01.2019
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandehandelsråd
Antti  Eskola
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum10.01.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum15.01.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1532
Hänvisning till EU-dokument
Sökordcybersäkerhet  inre marknad  EU-länder  cyberattacker  kompetenscentra  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15-03-2019 15:28