Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

U 102/2018 rd

Senast publicerat 15-03-2019 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 102/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.01.2019FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandehandelsrådAntti EskolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.01.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

15.01.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1532
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

cybersäkerhetinre marknadEU-ländercyberattackerkompetenscentraEuropeiska unionen