U 103/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (beredskap inom vägtransportsektorn för Förenade kungarikets utträde ur EU)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum24.01.2019
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Jorma  Hörkkö
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum24.01.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum29.01.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1879
Hänvisning till EU-dokument
SökordStorbritannien  utträde  vägtrafik  medlemskap  godstrafik  tredjeländer  internationella överenskommelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-03-2019 14:40