U 105/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förord-ning (genomförandebestämmelser för direktivet om mervärdesskatt på e-handel)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum31.01.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Tuula  Karjalainen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum31.01.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum05.02.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1840
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1843
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökorddistansförsäljning  direktiv  varor  mervärdesskatt  förordningar  import  näthandel  Europeiska unionen 
Senast publicerat 31-12-2019 13:10