Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

U 107/2018 rd

Senast publicerat 06-03-2019 13:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 107/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum21.02.2019FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigSirkku JaakkolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.02.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

26.02.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0424
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fartygstrafikklimatförändringarutsläppbränslenfarkostersjötrafikinformationsåtervinningförordningarEuropeiska unionenInternationella sjöfartsorganisationen