Senast publicerat 08-02-2021 14:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 11/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum19.12.2019FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanToni TialaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

19.12.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1099
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

bedrägeriåklagareEU-ländermissbrukmervärdesskattförordningarforskningsamarbeteEuropeiska unionenEuropeiska byrån för bedrägeribekämpning