Senast publicerat 10-12-2021 13:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 13/2016 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum17.03.2016FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådTanja InnanenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.03.2016
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

29.03.2016
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

20.05.2016
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

06.04.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

07.09.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.09.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

19.09.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/0549
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1145
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

informationsutbytetredjeländerstraffregisterinformationssystemdirektivböterdomarpersonuppgifterEuropeiska unionen