U 2/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Indonesien (frihandelsavtal med Indonesien)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.06.2019
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandehandelsråd
Heli  Honkapää
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum20.06.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum25.06.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfrihandel  Indonesien  internationella överenskommelser  EU-länder  förhandlingar  utrikeshandel  Europeiska unionen 
Senast publicerat 27-09-2019 15:43