Senast publicerat 10-12-2021 13:38
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum27.02.2020FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPetri HaapalainenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

27.02.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

03.03.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

03.07.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1141
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0407
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fonderregional utvecklingsocialpolitikfiskeriasylpolitikinvandrarpolitiksäkerhetspolitikgränssäkerhetvisumfinansieringklimatpolitikEuropeiska unionenEUs strukturfonder