Senast publicerat 05-12-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandekommunikationsrådKreetta SimolaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

04.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

09.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

12.10.2021
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

16.03.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1785
Hänvisning till Eutori
EU/802/2022
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektroniska tjänsterinre marknadnäthandelsociala medierdataöverföringservraronlinemiljöförordningargrundrättigheterinformationspolitikEuropeiska unionen