U 21/2012 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.04.2012
FöredragandeJustitieministeriet
konsultativ tjänsteman

Rantalankila
Talmannens beslut
Datum16.04.2012
Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.
 
Meddelat i plenum
Datum17.04.2012
 
Kompletterande skrivelse
Datum26.04.2013
 
Datum24.09.2014
 
Datum18.11.2014
 
Datum26.02.2015
 
Datum28.05.2015
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Datum11.09.2015
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Datum10.12.2015
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2012/0598
EU/2012/0599
Hänvisning till EU-dokument
SökordRegister  Direktiv  Datasekretess  Personuppgifter  Förordningar  EUs samarbete i rättsliga frågor  Integritetsskydd  Fri rörlighet  Europeiska unionen  Europeiska kommission 
Senast publicerat 28.5.2018 09:13