Senast publicerat 10-12-2021 13:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 21/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.02.2017FöredragandeInrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådHannele TaavilaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

23.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

19.10.2017
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2016/1830
Hänvisning till Eutori
EU/2016/1831
Hänvisning till Eutori
EU/2016/1833

Sökord

Schengenavtaleninformationssystempolisengränsövervakningsäkerhet och trygghetEU-ländersamarbetebrottmåltredjeländerillegal invandringreturneringpersonuppgifterEuropeiska unionen